TÜM TÜRKLER BİRLEŞECEK!     ŞU KOKUŞUK YER-DÜZEN TERSİNE DÖNECEK! - ALL TURKS WILL BE UNITED IN THE WORLD INCLUDED NATIVES IN AMERIKA!  AMERIKA TUNÇTÜRKLERİNDİR!
Ulus devrimi yaptık, budun (kavim) devrimi yapacağız!    Ulusların Ulusu Türk; Evren uyanışını bekliyor! Türksün, öncüsün; geride kalamazsın!
Yazışmalık


Ne Mutlu Türküm Diyene!... Ne yazık Türk'ü küçümseyene!
TÜRK GENÇLİĞİNE BIRAKTIĞIM KUTSAL ARMAĞAN
Sayın baylar, sizi günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ulay (ve) ayrıntılı sözlerim, enisonu günaya (tarihe) gömülmüş bir çağın öyküsüdür. Bunda, ulusum için ulay (ve) yarınki çocuklarımız için abay (dikkat) ulay uyanıklık sağlayabilecek kimi ayrıntıları belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım.
Baylar, bu söylevimle, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nite (nasıl) kazandığını; bilim ulay uygulayımın (tekniğin) en son ilkelerine dayanan ulusal ulay çağdaş bir kıvı (devleti) nite kurduğunu anlatmaya çalıştım.
Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ulay bu sevgili yurdun say (her) köşesini sulayan kanların karşılığıdır.
Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum.
Atatürk
Türklüğün ekin ulay (ve) günay (tarih) köklerini Kayılar Kağanlığından başlatanlar köksüzdür.
Türk'ün uygarlık kıvancı, Türklük övüncü bir soydan değil,
binlerce yıldan tomurup gelir.
Türk Devrimleri süregendir, bitimsizdir! "Tanrının eşitliği" evrene egemen olana dek Türklük ödevi sürecektir.
Tanrı tüzüne, Tanrı adına and olsun!
(Vallahi de billahi de)
Yurtta eşitlik, acunda eşitlik, evrende eşitliği biz kuracağız...
Yaşasın Türk 'Ulu'su Devrimi,
Yaşasın Türk Budun (kavim) Devrimi!
yerevi
Uğrakçı Sayısı
(UCA) Tanrımıza and olsun:Türk Birliğini Kuracağız!
        Türk Birligi'nin bir gün gerçek olacagına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi acuna (dünyaya) onun ülküsü içinde kapayacağım. Türk Birliği'ne inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni çağlarını Türk Birliği ile açacak. Acun dinginliği bu çığırlar içinde bulacaktır. Türklügün varlığı bu kokuşmuş evrene yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Hayatta biricik varlığım ve servetim Türk olarak doğmamdır...

"Ey millet!
Tanrı birdir, şanı büyüktür. Tanrı'nın esenliği, sevgi ulay iyiliği üzerinize olsun. Yalvacımız ulumuz, Ucalardan uca Tanrımızca yalnıklara inanış gerçeklerini bildirmeye atanmış ulay elçi kılınmıştır. Ana düzeni, kamuların bildiği, kutsal görklü ünüyle Okuğudaki açık ulay kesin yargılardır.
İnsanlara maneví mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenab-ı Hak'tır.
Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah'in evi idi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hazret-i peygamber'in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde, Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir'in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesile ile büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum.
Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.
Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin bileşkesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim."
07 Şubat 1923 BALIKESIR - Zagnos Paşa Camii

Oğuz, Kırgız, Tatar, Özbek, Yakut yoktur; Türk vardır!
ATATÜRK
Yüce inancımızı Vatikan (Hristo-Yahudi) uşaklığından kurtaracağız!
Ulumuz yalvacımızı (Hazreti peygamberimizi) Arapların boyunduruğundan kurtaracağız!
Türk birliğini gerçek kılacağız!    (UCA)Tanrı bunu kurmamış olamaz!
iletişim, y-ulatı : seckinerdematadan ilet hatmeyil onda kom


Bu yurtlar geçmişte Türktü, şimdi de Türktür ulay sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır..."
TÜRK BUDUN'A DEVRİM GEREK!
ÇAĞIMIZIN
TÜRK'ÜNÜ ARIYORUZ!

"Önemle ulay kesinlikle derim ki; Türkili Kamerki, kutsal tanıdığı bağımsızlığını ulay özgürlüğünü savunmada ikircikli olamaz."
"Önemle ve ciddiyetle derim ki; Türkiye Cumhuriyeti, kutsal tanıdığı bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmada hoşgörülü olamaz."
Bu memleket geçmişte Türktü, şimdi de Türktür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır..."


(UCA) Tanrı Türkleriyiz! Evrensel Türklüğün öncüleriyiz! Ulus idik, budun (kavim) olacağız!
OĞURU TÜRK KURAR, TANRI YAŞAR!
(Zamanı Türk Kurar, Tanrı Yaşar (Öd Tengri yaşar, kişioğlu kop ölgeli törümiş! "Kültigin" )
Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler; yürekli, dağınık becerikli ulay (ve) daha yolun başındaydılar. Önce bozkıra, sonra Çin içlerine ulay (ve) sonra da sonu başı belli olmayan bir sel gibi batıya doğru aktılar."Jean Paul ROUX. (Türkbilimci, Araştırmacı, Yazar)
BAŞLIDAN BAŞ, DİŞLİDEN DİŞ, ÖCLÜDEN ÖC ALACAĞIZ!
Taştaki Türkler belgeselleri
Uygarlık Türklüğün özüdür, sonsuzluk soy adıdır!

NEREDE AMERİKA VARSA,
ORADA
İNSANLIK SUÇU
VARDIR!
TÜRK OL!...
BİN-YILIN SAVAŞI YAKIN!
BAĞIMSIZLIĞINI,
EGEMENLİĞİNİ, ULUSUNU,
BUDUNUNU (kavmini), KORUYACAKSIN!
Türk İlleri Türksüz Değildir!

Dişliden diş, Başlıdan Baş,
Öçlüden Öç Alacağız!

ULUSAL ERKLER BİRLEŞİN!
BUDUNSAL ERKLER BİRLEŞİN!
TÜRK BUDUN ORDULARI
BİRLEŞİN!
SÜMÜLÜMÜ (EMPERYALİZMİ) TÜRK YURTLARINDA
BOĞACAĞIZ!
TÜRK-AMERİKAN SAVAŞI İZLEYİNİZ!